Tarix üzrə xəbər axtarışı:


İnsan hüquqları
üzrə Avropa
məhkəməsinin
BÜLLETENİ
İnzibati hüquq
sual-cavab
VƏKİLLİK HÜQUQU ÜZRƏ ÖLKƏMİZDƏ İLK DƏRSLİK İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR
11.10.2012 4475
 

Bu günlərdə ilk dəfə Azərbaycanın hüquq elmi tarixində "Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi" İB-nin və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin dəstəyi nəticəsində vəkillər, hüquqsünaslar və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş "Vəkillik hüququ" dərsliyi işıq üzü görmüşdür. Azərbaycan Respublikası Təshil Nazirliyinin əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilən bu vəsaitin müəllifi BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin müəllimi, vəkil, h.f.d. Şəhriyar Əliyevdir.

Dərs vəsaitində geniş və anlaşıqlı formada vəkillik hüququnun anlayışı, sahələri, əsas fəaliyyət istiqamətləri şərh edilmişdir. Vəsaitdə vəkillik hüququ bir elm sahəsi kimi nəzərdən keçirilmiş, o, mövcud normativ sənədlər, beynəlxalq təcrübə və müqayisəli hüquq ədəbiyyatı əsasında hazırlanmışdır.

Dərsliyin ərsəyə gəlməsində "Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi" İB-nin formalaşdırdığı "Hüquqi yardım haqqında" Qanun layihəsinin hazırlanması üzrə İşçi Qrup yaxından iştirak etmişdir.

Qeyd olunmalıdır ki, kitab pulsuz paylanılmaqla bir sıra ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakültələrinə, beynəlxalq və yerli təşkilatlara, müvafiq dövlət qurumlarına, kitabxanalara təqdim olunmuşdur.

AHİM-nin mətbuat xidməti